Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Baba bana bir piyano al

Baba bana bir piyano al

‘Oku’İle başlar kutsal kitabımız. Allahın ilk emridir ‘oku’ işte sırf bunun için yeniden Müslüman olur insan. Öyle anlamlı bir mesaj var ki burada kelimelerle anlatılmaz. Ancak ne yazık ki İslam dünyası bu mesajı yeteri kadar algılayamıyor. Batı toplumları yada açık bir tabirle gayri Müslimler bu tür mesajları  çok daha iyi algılayıp, öyle de hayata geçiriyorlar.

"ikra bismi rabbikellezi halak"
diye başlayan suredir..ben bu sureyi zaten "ikra" diye bilirdim ki adı da "alak" suresi diye geçiyormuş..aslında sureleri ezberleyen kişiler surelerden bahsederken genelde ilk kelimesini kullanılırlar..."Fatiha" suresine "Elham", "Maun" suresine "Eraeytellezi" denir..yani biz öyle kullanırdık...zamanında ezberlemiştim..ayrıca bu surenin içinde "tilavet secdesi" yapmayı gerektiren bir secde ayeti de bulunmaktadır..okuyanın "secde" yapması vaciptir...

-  Okunmadan anlaşılamayacağı için.

- alak suresi
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
6. Gerçek şu ki, insan azar.
7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.
8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
..
14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından yakalarız (cehenneme atarız).
16. O yalancı, günahkâr alından!

insanın bir yumurtadan geldiğini söylemesi bile insanlık için kuranı mucize sayar. bir de 15. ayette bahsedilen (alnından yakalarız) sözüne bakıyorum da, bilimsel olarak insanların kötü düşüncelerinin kötülüklerinin başladığı yer başın ön kısmı yani alın bölgesindeymiş.
Allah neden oku dedi? öğrenmek araştırmak için çünkü cehalet en kötü düşmandır..
- Öyle ki, Hz. Peygamber, ‘’Benim mezarım bile cahil insanın yanında olmasın’’ diye, cahilliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu ortaya koyuyor.

Ardahan, Kars yöresinde yaşayan halk, ne kadar acıdır ki, piyanoyu ilk Tarık Aka’ıın ‘’Deli deli olma’ filminde görmüştü. Kars yöresinde geçen film, bir aşkı konu alıyor. Aşkı için sürgüne gitmeye direnen Rus Mişkanı evinde bir piyano bulunmakta, yöre halkı bunun şeytanın icadı olduğuna inanır.
- Opera, bale, piyano, bilim ve sanatla yeşeren batı dünyası, barışın ve hayallerin ülkesi halini alırken, İslam coğrafyası savaş, kin, gözyaşı, kardeş kanıyla  çalkantı halinde..
- Öte yanda bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür. Diye belirten güzel dinimiz ve bu dinin mensupları nasıl olurda, okumakla la, ilimle, bilimle, irfanla işi olamaz. Tam aksine kendi bilim adamlarının, yazarların , çizerlerin, okumanın karşısında olurlar. Piyanoya, baleye, operaya, sanata, bilime şeytanın icadı  gözüyle bakabiliyorlar. Bütün bunları düşündüğümüzde gerçekten insanın aklı almıyor.
- Yine bu konuda hz. Ali,’’ bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’’ demiştir. Hz. Muhammet (s.a.v) ise,’’ilim Çin’de de olsa  gidip bulun getirin’’ diyerek te İslam dinini nasıl sağlam temeller üzerine oturttuğunu görüyoruz. Ayrıca sadece Müslümanlara değil, bütün dünyaya da rehber olmuştur.
- İslam adına işlenen cinayetleri, çıkartılan savaşları bir kez daha nal etlerken, bir gün, opera, piyano, bale, klasik müzik , sanat ve bilimin ılık rüzgarları bizim topraklar da belki eser ümidiyle, hoşça kalın.

DOĞU GÜNEŞİ GAZETESİ ARDAHAN'DA GÜNLÜK YAYIN YAPAN MÜSTAKİL VE SİYASİ BİR GAZETEDİR. İLETİŞİM; SAHİBİ VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEMET AVŞAR; 05414757500